ADGANG TIL DOCMA

 • For at kunne bruge DOCMA skal du have adgang til velfungerende internetadgang og en e-mailadresse. Du kan tilgå DOCMA via DOCMA.dk, en tablet eller smartphone med iOS- eller Android-styresystem. Du skal samtidig have et dankort eller kreditkort til betaling af tjenesten.
 • For at oprette en DOCMA-konto, skal du være fyldt 18 år og bosat i enten Danmark, Norge, Sverige eller Finland. Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift.

BETALING OG PRISER

 • Hvis du ikke tidligere har haft en DOCMA-medlemsskab, kan du benytte dig af introduktionstilbuddet. Hvis du tidligere har haft et DOCMA-medlemsskab, kan du tidligst benytte et introduktionstilbud 12 måneder efter ophør af seneste medlemsskab. Overholdes dette ikke, kan der opkræves betaling, og/eller din DOCMA-konto lukkes.
 • Medmindre andet er angivet i forbindelse med bestillingen, er dit DOCMA-medlemskab fortløbende og fornys automatisk hver 30. dag. Dette gælder også efter eventuel gratis prøveperiode, hvor medlemskabet automatisk vil overgå til et betalt medlemskab. Du accepterer hermed, at DOCMA automatisk trækker betaling hver måned på det angivne dankort eller kreditkort.
 • Vi modtager VISA Dankort eller Mastercard til betaling af tjenesten.
 • Det er muligt at tilknytte mere end et betalingskort til din DOCMA-konto, så du løbende kan vælge hvilket kort, der skal bruges til betaling af dit medlemskab.
 • Du har selv ansvaret for opdatering af dine kortoplysninger, hvis dit dankort eller kreditkort udløber eller spærres. Det kan du gøre ved at gå ind på din profil på din DOCMA-konto og rette dine oplysninger. Ved mangelfulde eller udløbne kortoplysninger vil din adgang blive lukket ned.
 • Prisen for brug af DOCMA dækker udelukkende adgang til tjenesten og dækker ikke yderligere omkostninger, du måtte blive påført i forbindelse med brug af tjenesten. Du bør eksempelvis gøre dig bekendt med, hvilke trafikpriser der er gældende for dig.
 • Hvis din betaling afvises, notificerer vi dig med en e-mail. Kontroller venligst om dine betalingskortoplysninger er korrekte.
 • Du kan se dine betalinger under ‘Abonnementshistorik’, som du finder i menuen under dit profilnavn.
 • DOCMA kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med 14 dages varsel i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varslingen.

DOCMA-MEDLEMSKAB

 • Som en del af dit DOCMA-medlemskab vil du løbende modtage serviceinformationer via e-mail, notifikationer i apps eller via push-notifikationer på telefonen (SMS). Disse er servicemeddelelser, der præsenterer nyt håndplukket indhold til dig som fx nye film og artikler.
 • Du kan når som helst ændre dine personlige indstillinger, kontooplysninger og ændre password via menuen under dit profilnavn.

OPSIGELSE

 • Du kan til enhver tid opsige dit medlemsskab til udløb af den periode, du har betalt for. Opsigelse skal ske senest 5 dage før næste faktureringsdato, og opsigelse gælder kun fremtidige betalinger. Opsigelse af medlemskab sker via din profil i DOCMA. For at afslutte dit medlemskab, skal du vælge menupunktet ‘Mit medlemskab’ som du finder i menuen under dit profilnavn og klikke ‘Afmeld’. Når du har opsagt dit abonnement, har du ikke længere adgang til din DOCMA-konto. Det betyder, at du ikke længere har adgang til DOCMAs indhold, efter at den igangværende medlemsperiode er udløbet.
 • Hvis du afslutter dit medlemskab under prøveperioden, vil betaling ikke blive opkrævet.

FORTRYDELSESRET

 • Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede medlemskab inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter købsdatoen, dvs. den dato, hvor du har bestilt DOCMA-medlemskab. Ønsker du at fortryde medlemskabet, skal du underrette os om, at du har fortrudt medlemskabet. Du kan fortryde medlemskabet ved at vælge menupunktet ‘Mit medlemskab’ som du finder i menuen under dit profilnavn og klikke ‘Afmeld’ inden for de 14 første dage. Du kan også fortryde medlemskabet ved at udfylde vores fortrydelsesblanket og sende den support@docma.dk. Blanketten finder du under ’Spørgsmål og svar’ på www.kundeservice.nu. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender blanketten inden fristen er udløbet.

BRUG AF DOCMA

 • Brug af DOCMA må udelukkende ske til privat brug, og enhver form for kommerciel eller offentlig anvendelse er ikke tilladt. Du må gerne dele dit medlemskab på DOCMA med andre medlemmer af din husstand. Tjenesten kan anvendes på op til 5 enheder. Overskrides dette, kan medlemskabet sættes i bero.

OPHAVSRET

 • Alt indhold, herunder artikler og dokumentarer i tjenesten, tilhører Bonnier Publications International A/S og må udelukkende anvendes til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle eller offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Det er forbudt at kopiere/reproducere, udlåne, sælge, udsende, distribuere eller på anden måde overføre eller tilpasse tjenestens indhold uden skriftligt samtykke fra rettighedshaver til indholdet. Ved brud på ovenstående kan rettighedshaver gøre sin ret gældende, herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser. Du må desuden ikke bruge tjenesten i strid med ophavsretslovgivningen eller anden lovgivning.

ÆNDRING AF TJENESTE

 • DOCMA forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten, herunder at tilføje eller fjerne artikler, dokumentarer og indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ligeledes forbeholder DOCMA sig ret til suverænt at vælge, hvilke platforme og devices tjenesten udbydes til, ligesom DOCMA kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke enheder, som tidligere har været understøttet af tjenesten.

ANSVAR OG RETTIGHEDER

 • Mindre tekniske udfald af tjenesten kan forekomme, uden at det anses som brud på aftalen med dig. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor DOCMA har ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. Tjenesten vil løbende bliver forbedret og vedligeholdt, hvorfor du må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at du altid anvender den senest opdaterede version.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNNGER

KONTAKT

Du kan kontakte os via support@docma.dk.

Udgiver: DOCMA udgives af Bonnier Publications International AS.
CVR-nr. 977041066