FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅTKOMST TILL DOCMA

 • För att kunna använda DOCMA ska du ha tillgång till en välfungerande internetuppkoppling och en e-postadress. Åtkomst sker antingen via DOCMA.se, en surfplatta eller smartphone med operativsystemet iOS eller Android. Du behöver även ett bankkort eller kreditkort för betalning av tjänsten.
 • Du ansvarar själv för uppdatering av dina kortuppgifter om ditt bankkort eller kreditkort löper ut eller spärras. Det kan du göra genom att gå in på din profil på DOCMA och ändra dina uppgifter. Om kortuppgifterna är ofullständiga eller om de har gått ut kan din åtkomst låsas.
 • Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med förälders/vårdnadshavares underskrift.
 • Kostnaden för att använda DOCMA täcker uteslutande din åtkomst till tjänsten och täcker inte ytterligare avgifter du eventuellt påförs i samband med användning av tjänsten. Du bör till exempel ta reda på vilka operatörsavgifter som gäller för dig.

SÅ FUNKAR DIN PRENUMERATION

 • Om du inte tidigare har varit prenumerant på DOCMA kan du använda introduktionserbjudandet. Om du tidigare har prenumererat på DOCMA kan du tidigast använda ett introduktionserbjudande 12 månader efter att din senaste prenumeration avslutats. Överträdelse av detta kan leda till betalningskrav och/eller att prenumerationen avslutas.
 • Om inget annat anges i samband med beställningen är prenumerationen löpande och förnyas automatiskt var trettionde dag. Detta gäller också eventuella kostnadsfria pröva-på-perioder, där prenumerationen automatiskt övergår till betalprenumeration. Du accepterar härmed att DOCMA automatiskt drar beloppet via det angivna bank- eller kreditkortet varje månad.
 • DOCMA kan ändra priser, avgifter och andra villkor i avtalet med utgångspunkt i följande: inflation, ändringar i ofrånkomliga utgifter, ändringar i enhetsproduktionskostnader, produkts- och innehållsändringar samt ändrad lagstiftning. Väsentliga ändringar meddelas via e-post 14 dagar i förväg. Ändringen träder i kraft från och med ditt nästa faktureringsdatum efter meddelande om ändring. Om du inte vill fortsätta prenumerationen, måste du meddela detta senast 5 dagar före nästa faktureringsdatum.
 • Som en del av din prenumeration på DOCMA kommer du att löpande ta emot serviceinformation via mejl, meddelande i appar eller push-notiser på telefonen (SMS). Dessa är servicemeddelanden som presenterar nytt, handplockat innehåll till dig, som till exempel nya filmer och artiklar.

UPPSÄGNING

 • Du kan när som helst säga upp prenumerationen före utgången av den period du har betalat för. Uppsägning ska göras senast 5 dagar före nästa faktureringsdatum och uppsägningen gäller endast framtida betalningar. Uppsägning av prenumerationen sker via din profil i DOCMA. När du har sagt upp din prenumeration har du inte längre tillgång till DOCMA, det vill säga att du inte längre kommer åt DOCMA:s innehåll efter att den pågående prenumerationsperioden har löpt ut.

ÅNGERRÄTT

 • Du kan enligt konsumentköplagen ångra det ingångna avtalet utan motivering inom 14 dagar. Du har 14 dagars ångerrätt från inköpsdatumet, det vill säga det datum då du beställde DOCMA. Om du vill ångra avtalet, ska du meddela oss att du ångrat avtalet. Du kan ångra ditt köp genom att säga upp din profil på ”Min prenumeration” under menyn, klicka sedan på ”Säg upp min prenumeration” inom de första 14 dagarna. Du kan också ångra avtalet via www.kundtjanst.nu där du under fliken ”Frågor och svar” hittar du ångerblanketten som du kan fylla i och skicka till oss på support@docma.se. Ångerrätten gäller om du skickar oss ditt meddelande innan tidsfristen löpt ut.

ANVÄNDING AV DOCMA

 • DOCMA får endast användas för privat bruk och all form av kommersiell eller offentlig användning är förbjuden. Du får gärna dela din prenumeration på DOCMA med dina familjemedlemmar. Tjänsten kan användas på upp till 5 enheter. Överskrids detta blir prenumerationen vilande.

UPPHOVSRÄTT

 • Allt innehåll inklusive artiklar och dokumentärer i tjänsten tillhör Bonnier Publications International AS och får endast användas för privat bruk. Användning av tjänsten i kommersiellt eller offentligt syfte är förbjudet. Det är förbjudet att kopiera/reproducera, låna ut, sälja, skicka ut, distribuera, eller på annat sätt överföra eller anpassa tjänstens innehåll utan skriftligt samtycke från innehållets rättighetsinnehavare. Vid brott mot ovanstående kan rättighetsinnehavaren göra sin rätt gällande, t.ex. ålägga förbud och kräva ersättning för eventuella överträdelser. Du får dessutom inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen eller annan lagstiftning.

ÄNDRING AV TJÄNSTEN

 • DOCMA förbehåller sig rätten att löpande och utan förvarning ändra innehållet och utbudet i tjänsten, t.ex. att lägga till eller ta bort artiklar, dokumentärer och innehåll som tidigare varit tillgängligt. Likaså förbehåller sig DOCMA rätten att välja vilka plattformar och enheter tjänsten erbjuds till, samt kan avsluta leveranser och stöd för specifika enheter som tidigare har stötts av tjänsten.

ANSVAR OCH RÄTTIGHETER

 • DOCMA förbehåller sig rätten att löpande och utan förvarning ändra innehållet och utbudet i tjänsten, t.ex. att lägga till eller ta bort artiklar, dokumentärer och innehåll som tidigare varit tillgängligt. Likaså förbehåller sig DOCMA rätten att välja vilka plattformar och enheter tjänsten erbjuds till, samt kan avsluta leveranser och stöd för specifika enheter som tidigare har stötts av tjänsten.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

KONTAKT

DOCMA
Kundtjänst
SUPPORT@DOCMA.SE

Utgivare: DOCMA ges ut av Bonnier Publications International AS. Organisationsnummer: 977041066