Forudsætninger for adgang til DOCMA

 • For at kunne bruge DOCMA skal du have adgang til velfungerende internetadgang og en e-mailadresse. Tilgangen kan foregå enten via DOCMA.dk, en tablet eller smartphone med iOS- eller Android-styresystem. Du skal samtidig have et dankort eller kreditkort til betaling af tjenesten.
 • Du har selv ansvaret for opdatering af dine kortoplysninger, hvis dit dankort eller kreditkort udløber eller spærres. Det kan du gøre ved at gå ind på din profil i DOCMA og rette dine oplysninger. Ved mangelfulde eller udløbne kortoplysninger vil din adgang blive lukket ned.
 • Er du under 18 år, skal vi have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift.
 • Prisen for brug af DOCMA dækker udelukkende adgang til tjenesten og dækker ikke yderligere omkostninger, du måtte blive påført i forbindelse med brug af tjenesten. Du bør eksempelvis gøre dig bekendt med, hvilke trafikpriser der er gældende for dig.

Sådan fungerer dit abonnement

 • Hvis du ikke tidligere har været abonnent på DOCMA, kan du benytte dig af introduktionstilbuddet. Hvis du tidligere har abonneret på DOCMA, kan du tidligst benytte et introduktionstilbud 12 måneder efter ophør af seneste abonnement. Overholdes dette ikke, kan der opkræves betaling, og/eller abonnementet lukkes.
 • Medmindre andet er angivet i forbindelse med bestillingen, er abonnementet fortløbende og fornys automatisk hver 30. dag. Dette gælder også efter eventuel gratis prøveperiode, hvor abonnementet automatisk vil overgå til et betalt abonnement. Du accepterer hermed, at DOCMA automatisk trækker betaling hver måned på det angivne dankort eller kreditkort.
 • DOCMA kan ændre priser, gebyrer og andre betingelser i aftalen med udgangspunkt i følgende: inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning. Varsling af væsentlige ændringer vil ske med 14 dages varsel i særskilt e-mail. Ændringen vil træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varslingen.
 • Hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, skal du give besked senest 5 dage før næste faktureringsdato.
 • Som en del af dit abonnement på DOCMA vil du løbende modtage serviceinformationer via e-mail, notifikationer i apps eller via push-notifikationer på telefonen (SMS). Disse er servicemeddelelser, der præsenterer nyt håndplukket indhold til dig som fx nye film og artikler.

Opsigelse

 • Du kan til enhver tid opsige abonnementet til udløb af den periode, du har betalt for. Opsigelse skal ske senest 5 dage før næste faktureringsdato, og opsigelse gælder kun fremtidige betalinger. Opsigelse af abonnementet sker via din profil i DOCMA. Når du har opsagt dit abonnement, har du ikke længere adgang til DOCMA, dvs. at du ikke længere har adgang til DOCMAs indhold, efter at den igangværende abonnementsperiode er udløbet.

Fortrydelsesret

 • Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter købsdatoen, dvs. den dato, hvor du har bestilt DOCMA. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde ved at opsige din profil under menupunktet, ’mit abonnement’, ’afmeld mit abonnement’ inden for de 14 første dage. Du kan også fortryde den indgåede aftale via www.kundeservice.nu, hvor du under fanen ’Spørgsmål og svar’ finder fortrydelsesretsblanketten, du kan udfylde og sende via e-mail til support@docma.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Brug af DOCMA

 • Brug af DOCMA må udelukkende ske til privat brug, og enhver form for kommerciel eller offentlig anvendelse er ikke tilladt. Du må gerne dele dit abonnement på DOCMA med andre medlemmer af din husstand. Tjenesten kan anvendes på op til 5 enheder. Overskrides dette, kan abonnementet sættes i bero.

Ophavsret

 • Alt indhold, herunder artikler og dokumentarer i tjenesten, tilhører Bonnier Publications International A/S og må udelukkende anvendes til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle eller offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Det er forbudt at kopiere/reproducere, udlåne, sælge, udsende, distribuere eller på anden måde overføre eller tilpasse tjenestens indhold uden skriftligt samtykke fra rettighedshaver til indholdet. Ved brud på ovenstående kan rettighedshaver gøre sin ret gældende, herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser. Du må desuden ikke bruge tjenesten i strid med ophavsretslovgivningen eller anden lovgivning.

Ændring af tjeneste

 • DOCMA forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten, herunder at tilføje eller fjerne artikler, dokumentarer og indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ligeledes forbeholder DOCMA sig ret til suverænt at vælge, hvilke platforme og devices tjenesten udbydes til, ligesom DOCMA kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke enheder, som tidligere har været understøttet af tjenesten.

Ansvar og rettigheder

 • Mindre tekniske udfald af tjenesten kan forekomme, uden at det anses som brud på aftalen med dig. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor DOCMA har ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. Tjenesten vil løbende bliver forbedret og vedligeholdt, hvorfor du må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at du altid anvender den senest opdaterede version.

Behandling af personoplysninger

Kontakt

 • Du kan kontakte os via support@docma.dk mandag-torsdag kl. 9-16 eller fredag kl. 9-14.30. 

DOCMA
Kundeservice
support@docma.dk
Udgiver: DOCMA udgives af Bonnier Publications International AS.
CVR-nr. 977041066